วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

วันที่ 7 พศจิกายน 25555

วันนี้เป็นการเรียนการสอนวันแรก เห้องเรียนเดิมคือ 432 ย้ายมาเรียนห้อง 223 เริ่มเรียนเวลา 09.00 น.
    
        เริ่มเรียนคาบแรกอาจารย์ปฐมนิเทศน์นักศึกษาก่อนเริ่มการเรียน 

-  ตกลงเรื่องการมาเรียน เริ่มเรียนเลว 09.00 น. ถ้าสาย 15 นาที ถือว่าขาดเรียน
-  เรื่องการแต่งกาย อาจารย์อนุญาตให้นักศึกษาใส่กระโปรงพรีซมาเรีมาเรียนได้ เนื่องจากต้องจัด       กิจกรรม เสื่อนักศึกษาต้องไม่ตีเกร็ด เสื้อชั้นในให้เน้นสีเรียบๆ และต้องใส่เสื้อซับด้วยทุกครั้ง รองเท้า ต้องเป็นรองเท้าคัชชูสีดำ
     
         อาจารย์อธิบายถึงหลักของการทำ Blogger  การหางานวิจัย บทความ โทรทัศน์ครู
อาจารย์บอกถึงหลักวิธีการทำให้ฉลาดคือ
-   เมื่อเรียนจบคาบให้ถามอาจารย์
-   เมื่อเรียนไม่เข้าใจให้ถามอาจารย์
        อาจารย์จะปล่อยก่อนเวลาเรียน 40 นาที เพื่อให้นักศึกษาไปโพสต์ Blogger  ในคาบเรียนอาจารย์แจกกระดาษเปล่า 1 แผ่น แล้วให้เขียนคณิตศาสตร์ในเด็กปฐมวัย
ความคิดนักศึกษา
    คณิตศาสตร์ในเด็กปฐมวัยคือ การจัดประสบการณืในการนับตัวเลข     อาจแทนด้วยสัญลักษณ์หรือรูปภาพ

      ได้มีเพื่อนให้นิยามของคำว่า เพื่อน ชื่อ ปัทมา
สอน                       การสอนให้เด็กเรียนรู้ในห้องเรียน
จัดประสบการณ์     การฝึกประสบการณ์ให้เด็กได้สัมผัสโดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง  5  
      
      เพื่อนชื่อ นฤมลได้ให้นิยามว่า
การสอนให้เด็กได้นับเลขอย่างช้า ๆ

อาจารย์ให้นักศึกษาเขียนคุณคาดหวังอะไรจากรายวิชานี้
-  รู้จักการนับเลขที่ถ฿กวิธี เพื่อเป็นหนทางในการสอนเด็กปฐมวัย
-  เรียนรู้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ เพื่อใช้สำหรับเด็กปฐมวัย
-  รู้เทคนอคการจับประสบการณ์ทางคณิตสาสตร์เพื่อใช้สำหรับเด็กปฐมวัย

กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม
- กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
- กิจกรรมสร้างสรรค์
- กิจกรรมเสรี
- กิจกรรมเสริมประสบการณ์
- กิจกรรมกลางแจ้ง
- กิจกรรมการศึกษา

วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2555

28 กันยายน 2555

 กิจกรรมการเรียน


อาจารย์ได้พูดถึงเรื่อง   Tablet  เกี่ยวกับการใช้ในเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ว่าเป็นอย่างไร

- ประโยชน์ของ  Tablet 
-  ข้อจำกัดของ  Tablet 
วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2555

21 กันยายน 2555

กิจกรรมการเรียน

อาจารย์ได้สอนการทำ Blogger   อีกครั้งเพราะนักศึกษายังไม่ค่อยเข้าใจ
อาจารย์ได้ให้นักศึกษาเคลียด์งานเพื่อส่งสัปดาห์หน้า


14 สิงหาคม 2555

กิจกรรมการเรียน

อาจารย์ให้นักศึกษาที่งานกลุ่มยังไม่เรียบร้อยได้ทำต่อ เช่น การร้องเพลง เล่านิทาน 7 กันยายน 2555

กิจกรรมการเรียนงานปฏิทิน โดยกลุ่มดิฉันได้  สระเสียง   กลาง คำว่า  เอะ  เอ 

รูปภาพ : งาน อ.จ๋า
อาจารย์ได้นำสีไม้แจกให้นักศึกษาคนละ  1  กล่อง  เป็นสีไม้ COLLEEN


แจกแผ่นเขียนพยัญชนะไทย  44 ตัวเพื่อได้ฝึกการเขียน
ประโยชน์ที่ได้รับ

-      เรียนรู้วิธีการทำปฏิทิน

    -      รู้สระเสียง สูง   ต่ำ กลาง
       -     สีเป็นประโยชน์ต่อการเรียน
                                                      -     เฟรมพยัญชนะเพื่อฝึกให้นักศึกษาเขียนหนังสือได้สวยขึ้น

31 สิงหาคม 2555

กิจกรรมการเรียน

อาจารย์ให้นักศึกษาแต่งเพลงมา 1 เพลง โดยให้มีสัมผัส ใช้เนื้อหาที่ฟังแล้วเข้าใจง่าย โดยการแต่ง

เพลงฉันได็ใช้ทำนอง    เพลงช้าง

โดยเพลงที่ฉันได้แต่งคือ

เพลง ยิ้ม

                                    ยิ้ม  ยิ้ม  ยิ้ม  ยิ้ม   ยิ้ม               หนู  หนู  เคยยิ้มหรือเปล่า
                                    
                                    มาเถิดมานะพวกเรา                จะมัวนั่งเศร้าอยู่ทำไม

                                   คุณครูก็น่ารักจัง                       ยิ้มน่าบานกันทั้งโรงเรียน

                                   เด็ก  เด็ก ขยันหมั่นเพียร         รีบเร่งเรียนให้เก่งไวเอย (ซ้ำ)


ประโยชน์ที่ได้รับ
                -   ได้เรียนรู้ถึงหลักการแต่งเพลง
-   ได้ความเพลิดเพลิน
                              -   ได้เผยแพ่เพลงที่เราแต่งให้เพื่อนได้ฟัง

24 สิงหาคม 2555

กิจกรรมการเรียน
อาจารย์ได้เปิดเพลงเกาะสมุยให้นักศึกษาฟังแล้วให้เขียนตามหัวข้อต่อไปนี้
             - เพลงอะไร
             - วัตถุประสงค์ของเพลง
             - มีอะไร
             - ที่ไหน 
             - อะไรที่ขึ้นชื่อ
            - อะไรที่เป็นจุดเด่น
   ประโยชน์ที่ได้จากครั้งนี้

           -  ได้เรียนการใช้คำในการแต่งเพลง
                 -  ได้ทราบถึงที่ท่องเที่ยวของเกาะสมุย

    -  เป็นประโยชน์ต่อการใช้ภาษา